ZMARŁ Ś.P. KS. PRAŁ. TADEUSZ KAROLAK – PIERWSZY MODERATOR TOTUS TUUS AW

W dniu 8 października 2020 roku w wieku 87 lat, z tego w kapłaństwie 62 lata, zmarł ś.p. ks. prał. Tadeusz Karolak – Kapelan Jego Świątobliwości.

Urodził się 5 września 1933 roku, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 sierpnia 1958 roku w Archikatedrze Warszawskiej.

Na obrazku prymicyjnym napisał: Świat przemija, lecz kto pełni wolę Bożą trwa na wieki – to zdanie było od dawna jego mottem.

Jako wikariusz pracował w parafiach: MB Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka, św. Wawrzyńca w Sochaczewie i św. Jakuba Apostoła w Warszawie. Już w Józefowie doświadczył, czym jest praca duszpasterska w rzeczywistości Polski lat sześćdziesiątych – po siedmiu miesiącach postawiono mu absurdalne zarzuty polityczne (drukowanie bez cenzury, działalność dywersyjna, przynależność do nielegalnej organizacji), aresztowano i uwięziono. Po zwolnieniu z więzienia Ksiądz Tadeusz już do Józefowa nie wrócił.

Jako proboszczowi powierzono mu Parafie: Niepokalanego Poczęcia NMP w Imielnie, Świętej Trójcy w Ząbkach, gdzie był proboszczem w latach 1968 – 1987, Kościół Narodzenia NMP (tzw. „przesuwany” w Warszawie na Lesznie). Był także misjonarzem – jako proboszcz pracował w parafii Najświętszej Maryi Panny w Hermanowiczach na Białorusi.

Zanim przyjechał do Ząbek miał kontynuować budowę Parafii Opatrzności Bożej na Dickensa. Ostatecznie stało się inaczej – ks. Tadeusza skierowano do Ząbek. To za jego czasów wikariuszem w Ząbkach był. bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Jako kapłan Archidiecezji Warszawskiej ks. Tadeusz Karolak został podniesiony do godności najpierw kanonika, a następnie Kapelana Jego Świątobliwości.

Przez 18 lat pełnił funkcję dziekana Dekanatu Rembertowskiego i przez jedną kadencję – Dekanatu Muranowskiego.

W Archidiecezji Warszawskiej był twórcą i organizatorem Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS; opiekował się nią przez 8 lat.

Msza św. pogrzebowa za śp. Zmarłego odbędzie się w środę 14 października bro godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Ząbkach, po czym Ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Polecamy duszę ś.p. ks. Tadeusza Miłosierdziu Bożemu, prosimy o modlitwę w jego intencji oraz rodziny w trudnym czasie żałoby.