ZASADY IDEOWE

TOTUS TUUS – Kościelna Służba Porządkowa swój rodowód rozpoczyna od wezwania skierowanego do mężczyzn przez JE Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego do zabezpieczenia ładu i porządku w czasie I Pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 1979.

Przed II Pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski Arcybiskup Warszawski JE Ks. Kardynał Prymas Józef Glemp na mocy Dekretu z dnia 30 marca 1983 r. powołał Kościelną Służbę Porządkową Archidiecezji Warszawskiej jako instytucję trwałą w Kościele Warszawskim o charakterze ruchu odnowy religijnej i stowarzyszenia kościelnego oraz zatwierdził podwójną nazwę: pierwszą opisową „Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej” i drugą zamienną – hasłową „TOTUS TUUS”.

Przyznanie nam przez Kościół prawa posługiwania się dewizą Ojca Świętego Jana Pawła II traktujemy jako szczególne wyróżnienie i obowiązek zapewnienia warunków do dobrego i godnego zaprezentowania obecności Kościoła w naszym Narodzie w czasie uroczystości.

Członkowie stowarzyszenia KSPAW podejmują pracę nad odnową religijną w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym poprzez uświęcanie życia, pielęgnowanie tradycji katolickich oraz przeciwdziałanie plagom społecznym, jak też zagrożeniom narodowym.

Dewizą stowarzyszenia jest: „Z Piotrem, przez Maryję do Chrystusa”.


Każdy członek KSPAW w życiu i pracy przestrzega zasad:

  1. Boga stawiam ponad wszystko i odważnie wyznaję wiarę.
  2. Czynnie uczestniczę w życiu Kościoła.
  3. Dotrzymuję zobowiązań wynikających z przyjętych sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania i małżeństwa oraz Ślubów Narodu Polskiego z 1966r.
  4. Wiernie pielęgnuję obowiązek codziennej modlitwy.
  5. Żyję w łasce uświęcającej.
  6. Swoim życiem głoszę chwałę Maryi Niepokalanej.
  7. Życzliwie służę bliźniemu.
  8. Swoją postawą zmierzam do eliminowania społecznych plag: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii i rozwiązłości.
  9. Na co dzień kieruję się zasadą: „Zło dobrem zwyciężaj”.
  10. W duchu chrześcijańskim pielęgnuję miłość Ojczyzny.