Audiencja u Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego

2 październik 2013 r.

 

W dniu 2 października 2013 r. delegacja Prezydium KSP AW została przyjęta na audiencji w Domu Biskupów Warszawskich przez Ks. Kardynała Kazimierza Nycza – Metropolitę Warszawskiego.  Ks. Kardynał przyjął nas w swojej głównej historycznej sali audiencyjnej.

W oczekowaniu naaudiencję – St. Kobylański – Prezes KSP AW, Stanisław Dublanka V-Prezes KSP. AW – Ks.Marek Mętrak – Moderator Diecezjalny KSP AW

Celem naszej wizyty u Ks. Kardynała Kazimierza NYcza – naszego Metropolity, było wręczenie Mu Medalu 30-lecie powołania Kościelnej Służby Porządkowej i poinformowanie go o sytuacji i sprawach bieżących naszej Służby

Brat Robert Bielicki wręczył Ks. Kardynałowi Medal 30 -lecia KSP AW

W trwającej ponad 50 minut rozmowie Ks. Kardynał żywo interesował się  naszymi problemami, szczególnie brakiem napływu nowych, młodszych mężczyzn do naszych oddziałów parafialnych. W dyskusji jako szansę odwrócenia tego zjawiska wskazywano ogłoszoną w naszej Archidiecezji peregrynację Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ks. Kardynał obiecał że sprawa ta zostanie podjęta w materiałach i instrukcjach dotyczących peregrynacji i że będzie przedstawiona na spotkaniach z diecezjalnymi duszpasterzami.

Brat Stanisław Dublanka przekazuje Ks. Kardynałowi informacje o stanie i sytuacji organizacyjnej KSP AW

Na zdjęciu od prawej Robert Bielicki – Generalny Koordynator KSP AW, Stanisaw Kobylański Prezes KSP AW, Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Ks. Marek Mętrak- Moderator Diecezjalny KSP AW i Stanisław Dublanka V-Prezes KSP AW. Członkiem delegacji był także Oskar Koszutski V-Prezes KSP AW, autor wszystkich prezentowanych tu zdjęć.

Wspólne zdjęcie naszej delegacji z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem

Nasza wizyta na Miodowej była bardzo ważna i interesująca.