ŚWIĘTO PATRONALNE

W pierwszy dzień po uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypada Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Patronalne Święto TOTUS TUUS – KSPAW.

Maryja bardzo wpłynęła na życie św. Jana Pawła II, który powierzył Jej całe swoje życie, świadczy o tym Jego życiowa dewiza, którą przyjął jako hasło przewodnie swej posługi biskupiej: Totus Tuus, ze świadomością, że odnosi się to do Maryi – Cały Twój Maryjo.

Maryja wpłynęła, także na życie Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynał Wyszyńskiego, a świadczą o tym słowa nieustannie przez Niego powtarzane: Wszystko postawiłem na Maryję.