ŚWIĘTO PATRONALNE TOTUS TUUS NMP MATKI KOŚCIOŁA

W pierwszy dzień po uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypada Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Patronalne Święto TOTUS TUUS – KSPAW.