PRZYGOTOWANIE PASTORALNE I MODLITWA O OWOCE BEATYFIKACJI PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – LUTY 2021

W lutym Mszy świętej przewodniczył i homilię na temat „Prymas Wyszyński a Seminarium” wygłosił ks. dr Wojciech Bartkowicz, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ks. Bartkowicz omówił temat w trzech odsłonach: seminarium księdza Wyszyńskiego; prymas jako formator seminaryjny, prymas widziany przez kleryków. Jak przypomniał rektor warszawskiego seminarium, w biografiach przyjmuje się, że ks. Wyszyński spędził w seminarium cztery lata. – Cztery lata minęły od kiedy Stefek Wyszyński wstąpił do seminarium włocławskiego, po którym później otrzymał święcenia. Ale to nie był koniec seminarium ks. Wyszyńskiego – mówił. Rektor seminarium zwrócił uwagę, że w biografii prymasa Wyszyńskiego należy uwzględnić również jego lata formacji w uwięzieniu.

więcej: https://archwwa.pl/aktualnosci/ks-bartkowicz-uwiezienie-to-trzy-lata-tworczej-i-waznej-formacji-kard-wyszynskiego/