WYSZYŃSKI I WOJTYŁA

Zasadniczy, pozornie przynajmniej oschły prymas i bezpośredni w obyciu kardynał. Mimo, że byli ludźmi o bardzo różnych charakterach, prymas miał wielki szacunek dla dokonań biskupa krakowskiego, co zbiegało się z niezmiennie nieograniczonym zaufaniem ze strony Karola Wojtyły dla Wyszyńskiego. Patrząc na relacje między prymasem Stefanem Wyszyńskim a kardynałem Karolem Wojtyłą należy mieć na uwadze sytuację polskiego Kościoła w tamtych czasach i uwzględniać niezbędną ostrożność jaką należało zachowywać w relacjach z komunistycznymi władzami przy jednoczesnej potrzebie obrony wartości konstytuujących chrześcijaństwo w Polsce.