PREZYDIUM RADY

Prezydium Rady Archidiecezjalnej tworzą:


ks. prałat Marek Mętrak

Moderator KSPAW

Parafia św.Wawrzyńca
tel. +48 (22) 836 64 00

 • zatwierdza wybór lub odwołanie Członków Prezydium
 • zapewnia kontakt z Kurią Metropolitalną Warszawską
 • sprawuje opiekę duszpasterską nad KSPAW

Cezary Konopacki

Przewodniczący KSPAW – Dowódca

Parafia Św. Małgorzaty DM w Łomiankach
tel. +48 608 486 766

 • nadzoruje działalność KSPAW
 • przygotowuje roczny plan pracy stowarzyszenia
 • współpracuje z Radą Zrzeszeń Katolickich

Łukasz Stępniak

Z-ca Przewodniczącego – Generalny Koordynator

Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie
tel. +48 507 078 743

 • współpracuje z Kurią Metropolitalną Warszawską oraz innymi organizacjami/służbami
 • nadzoruje pracę Koordynatorów Zespołów
 • czuwa nad zabezpieczeniem uroczystości
 • organizuje szkolenia

Stanisław Dublanka

Z-ca Przewodniczącego ds. Organizacyjno-Finansowych

Parafia NMP Królowej Świata na Ochocie
tel. +48 601 297 111

 • prowadzi obsługę finansową KSPAW
 • organizuje i koordynuje działania wewnętrzne
 • wydaje identyfikatory, furażerki, itp.

Mikołaj Wyszecki

Z-ca Przewodniczącego ds. Mediów

Parafia Świętej Rodziny w Ursusie
tel. +48 600 361 685

 • odpowiada za wizerunek KSPAW i kontakt z mediami
 • prowadzi stronę internetową i komunikatory społecznościowe
 • czuwa nad obsługą foto/video

Zbigniew Lenard

Z-ca Przewodniczącego ds. Liturgii i Formacji

Parafia Matki Bożej Saletyńskiej w Starych Włochach
tel. +48 691 079 104

 • czuwa nad przebiegiem uroczystości kościelnych od strony liturgicznej, dba o należyty ceremoniarz Mszy św.
 • organizuje spotkania formacyjne, pielgrzymki
 • zajmuje się obsługą pocztów sztandarowych