ODPOWIEDZ NA WEZWANIE MARYI!

Zachęcamy do włączenia się w modlitewną inicjatywę RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH – nie jesteś sam!, związaną z wyjątkowym miejscem naszej posługi dla Kościoła.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Opatrzności Bożej

Kiedy kardynał Kazimierz Nycz ogłosił inicjatywę modlitwy różańcowej, nikt nie przypuszczał, jakiego dodatkowego znaczenia nabierze ona w obecnym czasie. Dlatego do intencji wspólnotowych i papieskich dołączamy także tę o ustanie zagrożenia oraz o uzdrowienie chorych, za służby medyczne, wolontariuszy i za zmarłych. Tak jak zachęcał Ojciec Święty, po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański” w dniu 22 marca, „chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości”.