INTENCJE MODLITW

TOTUS TUUS – Kościelna Służba Porządkowa AW daje swój przyczynek do działań apostolskich Kościoła, przez podejmowanie konkretnych intencji ogłaszanych w cyklach miesięcznych na cały rok:

 • w styczniu – o zrozumienie ducha ofiary
 • w lutym – o zgadzanie się z wolą Bożą w życiu osobistym i społecznym
 • w marcu – za dzieci o ustrzeżenie ich od złego wpływu otoczenia
 • w kwietniu – za młodzież, aby wiernie stała przy Bogu i dochowała przyrzeczeń abstynencji i czystości
 • w maju – za rodziny, aby w pełni żyły duchem Ewangelii Chrystusowej
 • w czerwcu – za tych, którzy podejmują trud wychowawczy nad dziećmi i młodzieżą w okresie wakacji, aby towarzyszyła im łaska Boża
 • w lipcu – za Polaków na obczyźnie, aby Bóg łagodził ich tęsknotę za Ojczyzną i wspierał w życiu osobistym i społecznym
 • w sierpniu – za nałogowych alkoholików, o łaskę ich nawrócenia oraz za ich rodziny, aby trwały na modlitwie przed Bogiem
 • we wrześniu – za wychowawców, aby podejmowali trud kształtowania postaw swoich wychowanków do odpowiedzialności za życie w wymiarze doczesnym i wiecznym
 • w październiku – aby dotarło do nas i zaowocowało wołanie Matki Bożej z Fatimy o modlitwę i pokutę
 • w listopadzie – za dusze w czyśćcu, aby rychło dostąpiły darowania kar i zjednoczyły się z Bogiem
 • w grudniu – za wszystkich członków Ruchu TOTUS TUUS i ich rodziny, aby trwali na modlitwie w zjednoczeniu z Bogiem przez łaskę i ze sobą przez miłość.

Każdego dnia modlimy się:
– jedną dziesiątką Różańca św.
– Apelem Jasnogórskim, choćby ograniczonym do wezwania – Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!