INTENCJE MODLITW (SIERPIEŃ)

W sierpniu Bracia TOTUS TUUS – KSPAW modlą się za nałogowych alkoholików, o łaskę ich nawrócenia oraz za ich rodziny, aby trwały na modlitwie przed Bogiem.Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!