INTENCJE MODLITW (CZERWIEC)

W czerwcu Bracia TOTUS TUUS – KSPAW modlą się za tych, którzy podejmują trud wychowawczy nad dziećmi i młodzieżą w okresie wakacji, aby towarzyszyła im łaska Boża.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!