19 12 2016 OPŁATEK KOŚCIELNEJ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Parafia Podwyższenie Krzyża  Warszawa -Jelonki