FURAŻERKA i HERB

Żółta furażerka z herbem papieża św. Jana Pawła II to szczególny element naszego stroju. Jej kolorystyka nawiązuje do flagi papieskiej. Użycie furażerki jako nakrycia głowy wprowadził bł. kard. Stefan Wyszyński – sam używał jej podczas codziennych, nieformalnych aktywności.