2020 – ROK ŚW. JANA PAWŁA II

Ogłoszony przez polski parlament Rok św. Jana Pawła II w stulecie jego urodzin (1920-2020) każe zastanowić się nad dziełem naszego wielkiego rodaka. Ks. Karol Wojtyła. Na drogę swego dorosłego życia wybrał dewizę Totus Tuus, czyli po polsku Cały Twój – zawołanie odnosi się do Maryi, Matki Jezusa. To Jej, tak młody kapłan, jak i sędziwy Papież zawierzył siebie samego, Ojczyznę oraz cały świat.