BOŻE CIAŁO

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwyczajowo nazywana Bożym Ciałem rozpoczyna się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela Mszą św., której przewodniczy Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz. Centralna Procesja Bożego Ciała gromadzi tłumy wiernych, a orszak procesyjny zatrzymuje się przy czterech ołtarzach usytuowanych na trasie przejścia, która przebiega ul. Świętojańską na Plac Zamkowy, dalej Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na Plac Piłsudskiego. Bracia Totus Tuus tradycyjnie pomagają w zabezpieczeniu uroczystości.